mạng-việc-làm-hot-2013
Theo dõi tuyển dụng
Hỗ trợ ứng viên tối đa khi nộp hồ sơ xin việc
mạng-việc-làm-hot-2013
1 Cung cấp giao diện quản lý các công việc đã ứng tuyển với các thông
tin như: lượt xem/ phản hồi từ NTD, liên kết trực tiếp đến công việc đó,
giúp ứng viên dễ dàng theo dõi từng công việc cụ thể.
2 Chức năng đề nghị các công việc phù hợp nhất với ứng viên.
3 Chức năng Theo dõi nhà tuyển dụng, khi bạn chọn chức năng này với
những nhà tuyển dụng cụ thể, chúngtôi sẽ thông báo khi nhà tuyển dụng
đó đăng tin việc làm mới.