mạng-việc-làm-hot-2013

Quy định bảo mật

Lookjob tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của thành viên. Chính sách Bảo mật này áp dụng giải thích rõ về việc chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân, địa chỉ trên web Lookjob và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.
Thu thập thông tin (dữ liệu):
  • Khi đăng ký thành viên, Lookjob yêu cầu bạn nhập một số thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email…)
  • Khi thành viên là người tìm việc, bạn cần phải cập nhập thêm một số thông tin cá nhân khác (địa chỉ, thành phố, điện thoại…)
  • Khi thành viên là nhà tuyển dụng, bạn cần phải cập nhập thêm một số thông tin công ty (địa chỉ, quy mô hoạt động, số điện thoại, địa chỉ website…)
  • Đôi khi chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập một kết hợp của hai kiểu thông tin.
  • Mỗi trang trong phạm vi Website lookjob đều có đường dẫn tới Quy định bảo mật này.
Cookies là gì và cách chúng được sử dụng:
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, Website Lookjob có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website http://lookjob.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).
Chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
  • Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website
  • Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi
  • Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này
Các mạng quảng cáo của các công ty đăng việc trên Website Lookjob cũng có thể dùng các cookie của riêng họ. Website Lookjob cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Website Lookjob của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, Website Lookjob cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.
Lookjob thu thập thông tin gì khi người dùng đăng kí sử dụng?
Với một số dịch vụ Lookjob yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng do các bên thứ ba cung cấp thì các thông tin đó có thể được chia sẻ với các khách hàng của Lookjob (Các nhà tài trợ) để họ có thể gửi thông tin hoặc đồ khuyến mãi tới người dùng liên quan đến các dịch vụ mà bạn đã đăng ký.

Chúng tôi có thể sẽ sử dụng các địa chỉ thư điện tử và thư bưu chính để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi duy trì chính sách "Không Spam" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn. Nếu bạn đồng ý với việc nhận các thông tin về các chương trình và dịch vụ của các hãng thứ 3 khi đăng ký, bạn sẽ có thể nhận được các thông tin thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính từ các hãng tài trợ này.
Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai
Với một số dịch vụ Lookjob yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng do các bên thứ ba cung cấp thì các thông tin đó có thể được chia sẻ với các khách hàng của Lookjob (Các nhà tài trợ) để họ có thể gửi thông tin hoặc đồ khuyến mãi tới người dùng liên quan đến các dịch vụ mà bạn đã đăng ký.
Những lựa chọn dành cho bạn khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin cá nhân
Bạn có thể truy nhập, cập nhật và xoá thông tin của bạn như thế nào
Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn
Cách Lookjob bảo vệ đời tư của trẻ em.
Bạn biết gì nữa về đời tư trực tuyến của bạn