mạng-việc-làm-hot-2013
Quản lý tuyển dụng
Chức năng quản lý đa dạng và tối ưu dành cho nhà tuyển dụng.
1 Quản lý trực tuyến và chi tiết danh sách các tin ứng dụng đã đăng,
dễ dàng thêm tin, chỉnh sửa thông tin hoặc trạng thái tin chỉ trên
một giao diện chức năng.
5 Chức năng lưu lại các hồ sơ ứng viên đã xem và truy cập lại qua panel
bên phải màn hình một cách nhanh chóng.
2 Quản lý và theo dõi danh sách Ứng viên nộp hồ sơ với các thông
tin chính về ứng viên một cách trực quan. Cung cấp liên kết trực
tiếp đến hồ sơ của ứng viên đó.
6 Khi NTD sử dụng chức năng này, phía tài khoản ứng viên sẽ có ngay
thông báo để theo dõi.
3 Giúp sắp xếp và quản lý lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên, cập nhật
ngay lập tức các phản hồi và thời gian phỏng vấn, giúp linh hoạt sắp
xếp và tiết kiệm thời gian.
7 Chức năng xem những hồ sơ đề nghị từ Lookjob.vn, từ nguồn dữ liệu
khổng lồ, chúng tôi sẽ đề nghị những ứng viên phù hợp nhất với công
việc vừa đăng đến NTD.
4 Giúp sắp xếp và quản lý lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên, cập nhật
ngay lập tức các phản hồi và thời gian phỏng vấn, giúp linh hoạt sắp
xếp và tiết kiệm thời gian.
8 Chức năng hỗ trợ gửi đề nghị phỏng vấn, gửi lịch phỏng vấn ngay trên
giao diện quản lý, chúng tôi sẽ kiểm tra thời gian phỏng vấn mà NTD
cài đặt và thông báo ngay nếu thời gian này quá gấp, quá gần với lịch
phỏng vấn khác, trùng với thời gian phỏng vấn của NTD khác với ứng
viên… để NTD sắp xếp được thời gian hợp lý nhất.