Huỳnh Thị Kim Anh tìm việc làm Trưởng phòng hành chính nhân sự
 • Huỳnh Thị Kim Anh
( Nữ - 40 tuổi - Độc thân - Hồ Chí Minh )

  Mục tiêu

Muốn trở thành nhà quản lý giỏi và chuyên nghiệp

 Kinh nghiệm

 • Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh Thép Nhân Luật
  Trợ lý pháp lý cho Chủ tịch HĐQT - Từ 4/2008 đến 6/2009

  Phụ trách về: Toàn bộ pháp lý cho Công ty. Bao gồm:
  + Giải quyết tranh chấp HĐKT, HĐLĐ, đền bù giải tỏa tài sản của Công ty…
  + Làm hồ sơ và đăng lý thành lập Công ty mới, Chi nhánh, VPĐD, giải thể
  chi nhánh…
  + Hợp thức hóa BĐS của Cty và cá nhân thành viên góp vốn
  + Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, góp vốn bằng BĐS, chuyển nhượng BĐS của Công ty và thành viên góp vốn.
  + Tham mưu, thay đổi, giám sát các chế độ chính sách người LĐ, các nội quy quy chế của Công ty.
  + Tham gia công tác kiểm soát nội bộ
  + Cập nhật các văn bản PL mới liên quan đến hoạt động của DN.
  + Chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm của Công ty.
  Lý do thôi việc: Luân chuyển công việc
 • Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Nhân Luật
  TP Hành chính tổng hợp - Từ 1/2009 đến 12/2009

  * Hành chính:
  + Duyệt hoặc soạn thảo các văn bản quản lý hành chính
  + Giải quyết các sự vụ hành chính hằng ngày
  + Giám sát nhân viên hành chính lưu trữ hồ sơ công văn, tiếp nhận công văn
  đi đến, quản lý con dấu.
  + Giám sát và đề xuất thanh toán các khoản chi phí hành chính của Công ty ( Điện, nước, VPP… )
  + Tổ chức các sự kiện của Công ty
  + Chuẩn bị nội dung các cuộc họp
  + Giám sát NV hành chính và chi phí tổ chức các khóa học.
  + Bố trí lại VP làm việc
  * Nhân sự:
  1. TUYỂN DỤNG
  * Tìm kiếm hồ sơ ứng viên và phỏng vấn tuyển dụng
  - Hướng dẫn các Phòng/Ban trong Công ty phân tích, xác định nhu cầu tuyển dụng.
  - Tổng hợp các yêu cầu tuyển dụng của các Phòng/Ban và lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng Phòng xem xét và trình Ban Giám đốc phê duyệt.
  - Giám sát NV tuyển dụng thông báo tuyển dụng, đăng thông tin tuyển dụng qua các kênh truyền thông.
  - Nhận hồ sơ, lập danh sách trích ngang ứng viên dự tuyển
  - Lên lịch phỏng vấn cho Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan
  - Tổng hợp kết quả phỏng vấn, báo cáo kết quả cho ứng viên.
  - Xây dựng và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng dịch vụ tuyển dụng.
  - Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đơn vị cung ứng nhân lực, các trường, các ứng viên tiềm năng,…phục vụ cho nhu cầu dự phòng nhân lực và tuyển dụng của Công ty.
  * Tiếp nhận và đánh giá nhân viên mới
  - Yêu cầu cấp trên của nhân viên mới lập chương trình thử việc.
  - Yêu cầu NV Nhân sự chuẩn bị trước chỗ ngồi và phương tiện làm việc cho nhân viên mới và thông báo thời gian thử việc.
  - Hướng dẫn NV nhân sự làm thủ tục tiếp nhận, bố trí chỗ ngồi, cung cấp phương tiện làm việc cho nhân viên mới.
  - Giới thiệu các nội quy, quy định cho nhân viên (Bao gồm: thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về lương, thưởng, các chế độ chính sách phúc lợi, quy định trang phục, giao tiếp, quy định các mối quan hệ làm việc, quan hệ khách hàng đối tác…)
  - Giới thiệu nhân viên mới cho các Phòng/Ban của Công ty.
  - Cài đặt mã nhân viên trên máy chấm công.
  - Giao nhân viên mới cho Trưởng Phòng/Ban tiếp nhận nhân viên.
  - Lập phiếu đánh giá nhân viên mới theo mẫu.
  - Gửi phiếu đánh giá cho Trưởng Phòng/Ban để nhận xét đánh giá.
  - Chuyển phiếu đánh giá cho Trưởng Phòng nhận xét, đánh giá trình Ban Giám đốc xem xét và quyết định.
  - Nhận kết quả đánh giá và thông báo cho nhân viên mới (nếu đạt yêu cầu công việc thì cho ký Hợp đồng lao động (theo mẫu), nếu nhân viên mới không đạt theo yêu cầu tuyển dụng thì làm thủ tục chấm dứt thời gian thử việc, ra quyết định bằng văn bản).
  * Báo cáo công tác tuyển dụng và thống kê chi phí tuyển dụng hàng quý.
  2. ĐÀO TẠO
  - Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho toàn Công ty.
  - Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo.
  - Báo cáo kết quả đào tạo cho Trưởng phòng và Ban Giám đốc Công ty.
  - Thực hiện đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
  - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu đào tạo.
  - Báo cáo công tác đào tạo và thống kê chi phí đào tạo hàng quý.
  3. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
  * Quản lý hồ sơ nhân sự
  - Lập và quản lý lưu trữ bảo mật hồ sơ nhân sự cho toàn Công ty.
  - Quản lý và theo dõi hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc.
  - Soạn thảo, trình ký, lưu trữ, quản lý các quyết định / thông báo tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, thôi việc, luân chuyển, điều chuyển, thay đổi mức lương, khen thưởng / kỷ luật.
  * Phát triển tổ chức
  - Tham gia xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
  - Tham gia soạn thảo, cải tiến, tối ưu hóa các chính sách/quy định, quy trình quản lý nguồn nhân lực.
  * Quan hệ lao động
  - Hướng dẫn, tổ chức và giám sát việc thực hiện các chính sách tuyển dụng, đào tạo đã được ban hành.
  - Theo dõi việc khen thưởng, xử lý kỷ luật trong Công ty.
  - Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân viên, cập nhật kết quả đánh giá nhân viên của các phòng ban theo từng quý, làm cơ sở đánh giá nhân viên cuối năm.
  - Thu thập thông tin đánh giá hiệu quả làm việc, năng lực của nhân viên trình Trưởng Phòng, đề xuất hướng phát triển thăng tiến nhân viên.
  - Thường xuyên cập nhật giá cả thị trường lao động, tình hình lạm phát và trượt giá để phân tích và đề xuất tăng lương cho NV.
  - Thực hiện các công việc ma chay, hiếu hỷ, chăm lo đời sống tinh thần cho NV.
  - Tổ chức và giám sát việc may đồng phục cho NV.
  Lý do thôi việc: Làm thêm 1 Job
  Thành tích đạt được: set up cho 1 Công ty mới có đi vào hoạt động chuyên nghiệp
 • Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế TVI
  P Hành chính nhân sự - Từ 12/2010 đến 12/2011

  Như Công việc làm ở Công ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Nhân Luật
  Lý do thôi việc: thay đổi nơi cư trú
 • Công ty CP Tứ Hải ( 71/16 Cộng Hòa, P 4, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh )
  TP Hành chính nhân sự - Từ 2/2012 đến 8/2013

 Kỹ năng chuyên môn

Sau khi ra trường, tôi đã có kinh nghiệm 7n ăm làm công tác tư pháp hành chính và 1 năm làm công tác kế toán tại TP Đà Nẵng. Gần 6 năm làm Công ty CP, nên tôi am hiểu các thủ tục hành chính Nhà nước, có mối quan hệ rộng với các cơ quan Hành chính trên địa bàn Thành phố, tôi tự tin rằng tôi có thể phát huy ở các lĩnh vực tư vấn pháp luật; công việc hành chính văn phòng, soạn thảo các văn bản hành chính, quy trình tuyển dụng, soạn thảo quy chế, nội quy lao động, chính sách nhân sự, đánh giá chất lượng nhân viên; nắm vững các nguyên tắc kế toán thuế, tài chính; tham mưu và đề xuất các hoạt động của các chi nhánh, công ty con theo đúng quy mô hoạt động của Tập đoàn …. Bản thân tôi là một người năng động, trung thực, hoà đồng, hăng say công việc, đam mê thử thách và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Trình độ học vấn

Trình độ học vấn : Đại học
Tốt nghiệp tại trường : Đại học Khoa học - ĐH Huế
Ngành học : Luật, Kế toán
Tốt nghiệp năm : 2000
Xếp loại : Khá
Ngoại ngữ và các bằng cấp khác
Ngoại ngữ : English - Tiếng Anh
Trình độ tin học : Sử dụng thành thao Word, Excel, PP...
Bằng cấp / Chứng chỉ :

 Hồ sơ ứng tuyển

Trưởng phòng hành chính nhân sự
Mức lương:  Từ 10 - 15 triệu VNĐ | Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng đăng nhập

(NTD đăng nhập để thực hiện chức năng này)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bạn quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản đăng nhập?

Hãy đăng ký!

Chia sẻ việc làm

Chia sẻ việc làm phù hợp đến bạn bè của bạn
Hoặc chia sẻ qua email
Người nhận
Chủ đề

Bạn của bạn đã gửi đến bạn hồ sơ ứng tuyển từ lookjob.vn, bạn của bạn thấy rằng hồ sơ này có thể bạn quan tâm.

Tên ứng viên :
Vị trí ứng tuyển :

Đăng tin tuyển dụng Hoàn toàn Miễn Phí tại lookjob.vn!
Với một tài khoản bạn có thể:

 • Nhận thông báo ứng tuyển hằng ngày.
 • Tiếp cận ngân hàng hồ sơ ứng viên phong phú.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhanh chóng.
Bây giờ bạn có thể Đăng ký ngay!

Trân trọng
BP.Chăm sóc khách hàng
lookjob.vn

Mã xác nhận captcha