Nguyễn Xuân Anh tìm việc làm Giám đốc, phó Giám đốc nhà máy chi nhánh
 • Nguyễn Xuân Anh
( Nam - 46 tuổi - Đã kết hôn - Hà Nội )

  Mục tiêu

Làm việc ổn định lâu dài, có cơ hội thăng tiến, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 Kinh nghiệm

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Minh Asia
  Giám đốc Nhà máy - Từ 10/2012 đến 0

  - Quản lý nhà xưởng, thiết bị và nhân lực của Nhà máy
  - Tiếp nhận đơn hàng từ Bộ phận Kinh doanh
  - Lập kế hoạch sản xuất theo thời hạn giao hàng
  - Chỉ đạo sản xuất đảm bảo chất lượng theo thiết kế và giao hàng đúng thời hạn
  - Thực hiện các quy định của Công ty và Nhà nước có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
  - Thực hiện các công việc Tổng Giám đốc giao.
 • Công ty Cổ phần Ô tô Long Biên
  Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Mức lương: Thỏa thuận - Từ 1/2012 đến 9/2012

  - Chỉ đạo việc lập, lưu trữ, quản lý các loại hồ sơ, tài liệu, các văn bản pháp luật… theo quy trình quản lý tài liệu
  - Tổ chức thực hiện việc đón tiếp, hướng dẫn khách đến công tác và làm việc tại công ty.
  - Tố chức thực hiện các công tác đối ngoại với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến chế độ lương, lao động, môi trường, và các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
  - Lập và quản lý danh sách cán bộ công nhân viên, lập và quản lý hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và nội quy công ty,
  - Giám sát việc thực hiện nội quy, chế độ lao động và thi đua khen thưởng của công ty.
  - Theo dõi, mua sắm các trang thiết bị cần thiết và văn phòng phẩm cho các phòng ban khi được Ban giám đốc phê duyệt
  - Theo dõi và kiểm kê tài sản của công ty định kỳ hàng năm
  - Tổ chức các hoạt động đoàn thể cho CBCNV
  - Quản lý và điều hành các khoản chi nội bộ (vận chuyển, điện thoại, ăn trưa, ..,) theo nội quy công ty.
  - Phối hợp với các trưởng bộ phận lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo, và thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo.
  - Kết hợp với các trưởng bộ phận đánh giá năng lực và kết quả làm việc của cán bộ công nhân viên công ty.
  - Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ các nhân viên trong phòng hoàn thành nhiệm vụ.
  - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc
  - Phụ trách đánh giá ISO và các cuộc đánh giá của khách hàng
 • Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát (tại Kinh Môn, Hải Dương)
  Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Mức lương: Thỏa thuận - Từ 10/2008 đến 10/2011

  - Chỉ đạo việc lập, lưu trữ, quản lý các loại hồ sơ, tài liệu, các văn bản pháp luật… theo quy trình quản lý tài liệu
  - Tổ chức thực hiện việc đón tiếp, hướng dẫn khách đến công tác và làm việc tại công ty.
  - Tố chức thực hiện các công tác đối ngoại với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến chế độ lương, lao động, môi trường, và các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
  - Lập và quản lý danh sách cán bộ công nhân viên, lập và quản lý hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và nội quy công ty,
  - Giám sát việc thực hiện nội quy, chế độ lao động và thi đua khen thưởng của công ty.
  - Theo dõi, mua sắm các trang thiết bị cần thiết và văn phòng phẩm cho các phòng ban khi được Ban giám đốc phê duyệt
  - Theo dõi và kiểm kê tài sản của công ty định kỳ hàng năm
  - Tổ chức các hoạt động đoàn thể cho CBCNV
  - Quản lý và điều hành các khoản chi nội bộ (vận chuyển, điện thoại, ăn trưa, ..,) theo nội quy công ty.
  - Phối hợp với các trưởng bộ phận lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo, và thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo.
  - Kết hợp với các trưởng bộ phận đánh giá năng lực và kết quả làm việc của cán bộ công nhân viên công ty.
  - Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ các nhân viên trong phòng hoàn thành nhiệm vụ.
  - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc
  - Phụ trách đánh giá ISO và các cuộc đánh giá của khách hàng
  - Phụ trách bảo vệ, an ninh trật tự toàn Khu công nghiệp.
  - Dự thảo, xem xét mọi hợp đồng kinh tế trước khi Lãnh đạo ký duyệt (phụ trách pháp chế).
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Minh Asia
  Giám đốc Nhà máy Mức lương: Thỏa thuận - Từ 10/2012 đến 6/2013

  - Quản lý nhà xưởng, thiết bị và nhân lực của Nhà máy
  - Tiếp nhận đơn hàng từ Bộ phận Kinh doanh
  - Lập kế hoạch sản xuất theo thời hạn giao hàng
  - Chỉ đạo sản xuất đảm bảo chất lượng theo thiết kế và giao hàng đúng thời hạn
  - Thực hiện các quy định của Công ty và Nhà nước có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
  - Thực hiện các công việc Tổng Giám đốc giao.
 • Công ty Cổ phần Ô tô Long Biên
  Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự - Từ 1/2012 đến 9/2012

  Chỉ đạo việc lập, lưu trữ, quản lý các loại hồ sơ, tài liệu, các văn bản pháp luật… theo quy trình quản lý tài liệu
  - Tổ chức thực hiện việc đón tiếp, hướng dẫn khách đến công tác và làm việc tại công ty.
  - Tố chức thực hiện các công tác đối ngoại với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến chế độ lương, lao động, môi trường, và các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
  - Lập và quản lý danh sách cán bộ công nhân viên, lập và quản lý hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và nội quy công ty,
  - Giám sát việc thực hiện nội quy, chế độ lao động và thi đua khen thưởng của công ty.
  - Theo dõi, mua sắm các trang thiết bị cần thiết và văn phòng phẩm cho các phòng ban khi được Ban giám đốc phê duyệt
  - Theo dõi và kiểm kê tài sản của công ty định kỳ hàng năm
  - Tổ chức các hoạt động đoàn thể cho CBCNV
  - Quản lý và điều hành các khoản chi nội bộ (vận chuyển, điện thoại, ăn trưa, ..,) theo nội quy công ty.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Minh Asia
  Giám đốc Nhà máy - Từ 10/2012 đến 7/2013

  - Quản lý nhà xưởng, thiết bị và nhân lực của Nhà máy
  - Tiếp nhận đơn hàng từ Bộ phận Kinh doanh
  - Lập kế hoạch sản xuất theo thời hạn giao hàng
  - Chỉ đạo sản xuất đảm bảo chất lượng theo thiết kế và giao hàng đúng thời hạn
  - Thực hiện các quy định của Công ty và Nhà nước có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
  - Thực hiện các công việc Tổng Giám đốc giao.
 • Công ty Cổ phần Ô tô Long Biên
  Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự - Từ 1/2012 đến 9/2012

  - Chỉ đạo việc lập, lưu trữ, quản lý các loại hồ sơ, tài liệu, các văn bản pháp luật… theo quy trình quản lý tài liệu
  - Tổ chức thực hiện việc đón tiếp, hướng dẫn khách đến công tác và làm việc tại công ty.
  - Tố chức thực hiện các công tác đối ngoại với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến chế độ lương, lao động, môi trường, và các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
  - Lập và quản lý danh sách cán bộ công nhân viên, lập và quản lý hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và nội quy công ty,
  - Giám sát việc thực hiện nội quy, chế độ lao động và thi đua khen thưởng của công ty.
  - Theo dõi, mua sắm các trang thiết bị cần thiết và văn phòng phẩm cho các phòng ban khi được Ban giám đốc phê duyệt
  - Theo dõi và kiểm kê tài sản của công ty định kỳ hàng năm
  - Tổ chức các hoạt động đoàn thể cho CBCNV
  - Quản lý và điều hành các khoản chi nội bộ (vận chuyển, điện thoại, ăn trưa, ..,) theo nội quy công ty.
  - Phối hợp với các trưởng bộ phận lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo, và thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo.
  - Kết hợp với các trưởng bộ phận đánh giá năng lực và kết quả làm việc của cán bộ công nhân viên công ty.
  - Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ các nhân viên trong phòng hoàn thành nhiệm vụ.
  - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc
  - Phụ trách đánh giá ISO và các cuộc đánh giá của khách hàng
 • Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát
  Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự - Từ 10/2008 đến 10/2011

  - Chỉ đạo việc lập, lưu trữ, quản lý các loại hồ sơ, tài liệu, các văn bản pháp luật… theo quy trình quản lý tài liệu
  - Tổ chức thực hiện việc đón tiếp, hướng dẫn khách đến công tác và làm việc tại công ty.
  - Tố chức thực hiện các công tác đối ngoại với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến chế độ lương, lao động, môi trường, và các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
  - Lập và quản lý danh sách cán bộ công nhân viên, lập và quản lý hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và nội quy công ty,
  - Giám sát việc thực hiện nội quy, chế độ lao động và thi đua khen thưởng của công ty.
  - Theo dõi, mua sắm các trang thiết bị cần thiết và văn phòng phẩm cho các phòng ban khi được Ban giám đốc phê duyệt
  - Theo dõi và kiểm kê tài sản của công ty định kỳ hàng năm
  - Tổ chức các hoạt động đoàn thể cho CBCNV
  - Quản lý và điều hành các khoản chi nội bộ (vận chuyển, điện thoại, ăn trưa, ..,) theo nội quy công ty.
  - Phối hợp với các trưởng bộ phận lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo, và thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo.
  - Kết hợp với các trưởng bộ phận đánh giá năng lực và kết quả làm việc của cán bộ công nhân viên công ty.
  - Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ các nhân viên trong phòng hoàn thành nhiệm vụ.
  - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc
  - Phụ trách đánh giá ISO và các cuộc đánh giá của khách hàng
  - Phụ trách bảo vệ, an ninh trật tự toàn Khu công nghiệp.
  - Dự thảo, xem xét mọi hợp đồng kinh tế trước khi Lãnh đạo ký duyệt (phụ trách pháp chế).

 Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng khác
- Có sức khỏe tốt
- Có thể đi công tác hoặc làm việc xa nhà
- Có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nhân sự, hành chính
- Đã từng làm việc qua nhiều vị trí ở một doanh nghiệp
- Giao tiếp và ngoại giao tốt với lãnh đạo chính quyền và cơ quan chức năng của nhà nước (các cấp)
- Có nhiều kinh nghiệp trong việc soạn thảo, trình duyệt và tổ chức thực hiện các Nội quy, Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn …. Cần thiết cho công tác quản lý của doanh nghiệp.
- Đề xuất các giải pháp cơ cấu và bố trí lại nhân sự phù hợp với từng thời điểm thực tế.

Trình độ học vấn

Trình độ học vấn : Đại học
Tốt nghiệp tại trường : Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học : Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản
Tốt nghiệp năm : 1994
Xếp loại : Khá
Trình độ học vấn : Đại học
Tốt nghiệp tại trường : Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học : Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản
Tốt nghiệp năm : 1994
Xếp loại : Khá
Trình độ học vấn : Đại học
Tốt nghiệp tại trường : Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngành học : Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản
Tốt nghiệp năm : 1994
Xếp loại : Khá
Ngoại ngữ và các bằng cấp khác
Ngoại ngữ :
Trình độ tin học : Văn phòng (Word, Excell, Powerpoint)
Bằng cấp / Chứng chỉ : Chuyên gia đánh giá nội bộ (ISO), Lái xe hạng B2

 Hồ sơ ứng tuyển

Giám đốc, phó Giám đốc nhà máy chi nhánh
Mức lương:  Từ 10 - 20 triệu VNĐ | Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Giám đốc, trưởng phòng hành chính - Nhân sự
Mức lương:  Từ 10 - 15 triệu VNĐ | Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng đăng nhập

(NTD đăng nhập để thực hiện chức năng này)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bạn quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản đăng nhập?

Hãy đăng ký!

Chia sẻ việc làm

Chia sẻ việc làm phù hợp đến bạn bè của bạn
Hoặc chia sẻ qua email
Người nhận
Chủ đề

Bạn của bạn đã gửi đến bạn hồ sơ ứng tuyển từ lookjob.vn, bạn của bạn thấy rằng hồ sơ này có thể bạn quan tâm.

Tên ứng viên :
Vị trí ứng tuyển :

Đăng tin tuyển dụng Hoàn toàn Miễn Phí tại lookjob.vn!
Với một tài khoản bạn có thể:

 • Nhận thông báo ứng tuyển hằng ngày.
 • Tiếp cận ngân hàng hồ sơ ứng viên phong phú.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhanh chóng.
Bây giờ bạn có thể Đăng ký ngay!

Trân trọng
BP.Chăm sóc khách hàng
lookjob.vn

Mã xác nhận captcha