mạng-việc-làm-hot-2013
Kết nối phản hồi
Kênh tương tác đa phương tiện cho Ứng viên và Nhà tuyển dụng
Lookjob.vn cung cấp đến khách hàng những tiện tiện ích đa dạng nhằm tăng tính kết nối và giảm thiểu thấp nhất việc gián đoạn thông tin. Đối với tất cả các hoạt động liên quan đến Nhà tuyển dụng hoặc Ứng viên, chúng tôi hỗ trợ:
mạng-việc-làm-hot-2013
Thông báo trên trang cá nhân.
Thông báo ngay qua email đã đăng ký.
Thông báo trực quan ngay trên trang chủ khi khách hàng đăng nhập.
Thông báo qua tin nhắn điện thoại.
Kết nối ngay lập tức với các tài khoản mạng xã hội mà bạn cung cấp cho chúng tôi.