mạng-việc-làm-hot-2013

Dành cho Ứng viên

Làm thế nào để đăng ký Thông báo việc làm qua Mail ?

Trả lời :

Việc đăng ký thông báo việc làm qua Email rất đơn giản . Mặc định khi đăng ký là thành viên người tìm việc đều được check vào check box đăng ký nhận thông báo việc làm phù hợp qua Email .

Đối với người chưa từng đăng ký là thành viên và chưa có thông tin hồ sơ trên mạng việc làm lookjob.vn thì chỉ cần vào trang liên hệ và gửi đến chúng tôi, thông tin chuyên ngành địa , địa điểm, địa chỉ Email mà bạn muốn dùng để nhận thông báo việc làm phù hợp mỗi tuần

Hoặc làm theo mẫu sau :