mạng-việc-làm-hot-2013

Dành cho Ứng viên

Tại sao tôi không đăng nhập được ?

* Trả lời :

Có thể bạn đã quên mật khẩu , bạn hãy thử nhớ và điền chính xác tên đăng nhập hoặc mật khẩu . Nếu mọi cố gắng đều thất bại , bạn hãy click vào quên mật khẩu , chúng tôi sẽ reset lại mật khẩu giúp bạn và bạn kiểm tra Email để đặt mật khẩu mới cho mình .