mạng-việc-làm-hot-2013

Dành cho nhà tuyển dụng

Làm sao để xử lý danh sách thông tin tuyển dụng ?

Trả lời : Để xử lý danh sách thông tin tuyển dụng .

Bước 1 : Đăng nhập tài khoản tuyển dụng


Bước 2 : Click vào trang chủ quản trị dành cho nhà tuyển dụng


Bước 3 : Xem thông tin và xử lý hồ sơ

Trên form danh sách tuyển dụng ta sử dụng các thao tác như : làm mới , gia hạn , ẩn tin ,sửa và xóa


+Làm mới : làm mới thông tin đăng tuyển của bạn , để thu hút nhiều ứng viên năng động .

+Gia hạn : khi việc làm của bạn đã hết hạn tuyển dụng , bạn có thể sửu dụng chức năng này để gia hạn thông tin của bạn lâu hơn .


+Sửa : Cập nhật lại thông tin đăng tuyển của bạn

+Xóa : Nếu bạn muốn xóa thông tin tuyển dụng hết hạn hay vì 1 lý do khác hãy xử dụng chức năng này .