mạng-việc-làm-hot-2013

Dành cho nhà tuyển dụng

Làm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân email truy cập hoặc mật khẩu trong tài khoản đã đăng ký?

Để thay đổi thông tin cá nhân , email, hay mật khẩu bạn làm theo các bước sau :

* Bước 1 :

Đăng nhập vào tài khoản .

* Bước 2 :

Vào trang chủ quản lý hồ sơ , sau đó click vào menu ‘chỉnh sửa thông tin tài khoản’ , bổ sung thông tin muốn chỉnh xửa và sau đó nhấn ‘Cập nhật’.

* Hoặc theo hình hướng dẫn dưới đây :