mạng-việc-làm-hot-2013

Dành cho nhà tuyển dụng

Làm thế nào để đăng tuyển dụng trên lookjob.vn ?


* Trả lời :


Bước 1 : Đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng .


Bước 2 : Vào trang chủ quản trị của nhà tuyển dụng .


Bước 3 : Click vào nút “Đăng tuyển dụng” phía dưới logo cty .


Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin đăng tuyển vào Form thông tin đăng tuyển .
Bước 5 : Cuối cùng có 3 lựa chọn cho thông tin đăng tuyển của bạn là xem trước , lưu lại và đăng tuyển . Để đăng tuyển bạn chọn hình thức liên hệ và nhấn vào nút đăng tuyển như hình dưới đây .