Đăng tin tuyển dụng gấp!
  • Tin tuyển dụng được hiển thị trong mục Việc làm tuyển gấp. Hiển thị đầu tiên khi tìm kiếm theo ngành nghề, được đánh dấu nổi bật là tin “Mới” và “Tuyển gấp”.
Tìm và xem hồ sơ ứng viên
  • Xem toàn bộ thông tin ứng viên, không giới hạn số lượng. Được Lookjob gửi danh sách ứng viên nổi bật mỗi tuần. Được gửi thống kê về việc làm.
Quảng bá thương hiệu
  • Logo công ty được hiển thị đầu tiên trong danh sách Nhà tuyển dụng hàng đầu trên trang chủ Lookjob.Logo công ty được Lookjob hiển thị nổi bật.
Quản lý linh hoạt
  • Toàn bộ tin tuyển dụng, danh sách ứng viên ứng cử, danh sách ứng viên tiềm năng đều được quản lý trực quan trên một giao diện.Toàn quyền đăng tải.