Thứ 6
25
11/2016

10 nghề sếp dễ bị nhân viên ghét nhất

Theo báo Huffington Post, trang web về việc làm Payscale mới đây đã thực hiện một cuộc thăm dò với sự tham gia của 24.000 người. Và kết quả xếp hạng những nghề mà nhân viên không mấy thiện cảm với sếp của mình nhất. Dưới đây là kết quả theo cuộc khảo sát của Huffington Post với những kết quả thú vị về những vị sếp "khó tính"

                             

                    Top 10 nghề sếp khó tạo hình ảnh đẹp trong mắt nhân viên. Hình: internet

Theo báo Huffington Post, trang web về việc làm Payscale mới đây đã thực hiện một cuộc thăm dò với sự tham gia của 24.000 người. Và kết quả xếp hạng những nghề mà nhân viên không mấy thiện cảm với sếp của mình nhất. Dưới đây là kết quả theo cuộc khảo sát của Huffington Post với những kết quả thú vị về những vị sếp "khó tính"

10. Diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn

 Tỉ lệ nhân viên ghét sếp

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 13,3%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 12,30%

Mức lương trung bình hàng năm: 50.000 USD

9. (đồng hạng) Nhân viên giao nhận hàng

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 13,5%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 19,25%

Mức lương trung bình hàng năm: 29.300 USD

9. (đồng hạng). Nhân viên tổng đài 

Tỷ lệ nhân viên ghét sếp: 13,5%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc thấp: 17,61%

Mức lương trung bình hàng năm: 35.800 USD

7. (đồng hạng) Quản lý dịch vụ hành chính

Tỷ lệ nhân viên ghét: 13,6%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc: 9,25%

Mức lương trung bình hàng năm: 42.100 USD

7. (đồng hạng). Quản trị cơ sở dữ liệu

Tỷ lệ bị nhân viên ghét: 13,6%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc: 9,04%

Mức lương trung bình hàng năm: 76.000 USD

5. Kỹ thuật viên an toàn

Tỷ lệ nhân viên ghét: 15,8%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc: 7,02%

Mức lương trung bình hàng năm: 61.100 USD

4. Giám sát thực phẩm

Tỷ lệ nhân viên ghét: 17,0%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc: 14,24%

Mức lương trung bình hàng năm: 33.700 USD

3. Thợ nướng bánh

Tỷ lệ nhân viên ghét: 17,9%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc: 16,18%

Mức lương trung bình hàng năm: 26.300 USD

2. Nhân viên vệ sinh nha khoa

Tỷ lệ nhân viên ghét: 18,2%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc: 8,62%

Mức lương trung bình hàng năm: 67.700 USD

1. Nhà hóa học

Tỷ lệ nhân viên ghét: 19,4%

Tỷ lệ nhân viên có mức độ hài lòng với công việc: 15,68%

Mức lương trung bình hàng năm: 56.500 USD

                                                                                 Lookjob sưu tầm

 

facebook-lookjob.vn google-lookjob.vn twitter-lookjob.vn